ჩვენი სერვისები

პროექტირება

კერძო სახლების და კომერციული ნაგებობების პროექტირება, კონსტრუქციული მომსახურება.

მშენებლობა

კერძო სახლების, კომერციული და საწარმოო შენობა-ნაგებობების მშენებლობა.

ტრანსპორტირება
(პროდუქციის)

ჩვენ უზრუნველვყოფთ ჩვენი პროდუქციის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას.